Notizie

AGGIORNAMENTI EMERGENZA UCRAINA / УКРАЇНА НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

Prorogati fino al 31 dicembre 2024 i permessi di soggiorno per protezione temporanea.


Tra le novità della Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) vi è la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia per assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione in fuga dall’Ucraina.

In particolare:

– proroga dello stato di emergenza in Italia fino al 31 dicembre 2024 e proroga delle misure di assistenza già disposte per gli anni precedenti: le misure di accoglienza diffusa nel limite di 7.000 unità; il sostentamento finanziario per chi ha trovato una sistemazione autonoma; il contributo alle regioni per l’assistenza sanitaria; le ulteriori forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni e delle province autonome.

– proroga fino al 31 dicembre 2024 della validità dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023 rilasciati alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza al riconoscimento della protezione temporanea. Un’importante novità riguarda l’introduzione della possibilità di conversione in permessi di soggiorno per lavoro dei permessi di soggiorno per protezione temporanea. 

I permessi di soggiorno per protezione temporanea perderanno efficacia e saranno revocati anche prima della scadenza del 31 dicembre 2024 in presenza dell’adozione da parte dell’Unione europea della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Fonte: https://www.integrazionemigranti.gov.it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3590/Ucraina-prorogati-fino-al-31-dicembre-2024-i-permessi-di-soggiorno-per-protezione-temporanea

Per informazioni sull’assistenza sanitaria consultare direttamente il sito di ATS Milano città Metropolitana per avere informazioni aggiornate sull’assistenza sanitaria e la tessera sanitaria: https://www.ats-milano.it/notizie/indicazioni-lassistenza-sanitaria-profughi-ucraini

A questo link della Questura di Milano le informazioni aggiornate al 22/01/24: https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/11886228d88f0374e564999795/

НОВИНИ ЩОДО НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Посвідки на тимчасове проживання з метою тимчасового захисту продовжено до 31 грудня 2024 року.

Серед нововведень Закону про бюджет на 2024 рік (Закон № 213 від 30 грудня 2023 року) – продовження до 31 грудня 2024 року заходів, пов’язаних з надзвичайним станом, оголошеним в Італії для забезпечення допомоги та сприяння, в межах національної території, населенню, яке змушене залишити Україну.

Зокрема:

продовження надзвичайного стану в Італії до 31 грудня 2024 року та продовження заходів допомоги, вже наданих у попередні роки: широкомасштабні заходи з прийому до 7 000 одиниць; фінансова підтримка тих, хто самостійно знайшов житло; внесок регіонам на охорону здоров’я; додаткові форми допомоги, які координуються президентами регіонів та автономних провінцій.

– продовження до 31 грудня 2024 року дії посвідок на тимчасове проживання, термін дії яких закінчується 31 грудня 2023 року, виданих особам, приїхавшим з України в результаті визнання їх особами, яким надано тимчасовий захист. Важливим нововведенням є запровадження можливості конвертації посвідки на тимчасове проживання з метою тимчасового захисту в посвідки на працевлаштування.

Посвідки на тимчасове проживання з тимчасовим захистом втратять свою чинність і будуть анульовані ще до закінчення терміну дії 31 грудня 2024 року, якщо Європейський Союз прийме рішення про припинення тимчасового захисту.

Джерело: https://www.integrazionemigranti.gov.it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3590/Ucraina-prorogati-fino-al-31-dicembre-2024-i-permessi-di-soggiorno-per-protezione-temporanea (у наявності тільки на італійській мові)

Актуальну інформацію про медичне обслуговування та медичну картку можна отримати безпосередньо на сайті ATS Milano città Metropolitana: https://www.ats-milano.it/notizie/indicazioni-lassistenza-sanitaria-profughi-ucraini (у наявності також на українській мові)

За цим посиланням на сайт Комісаріату поліції Мілану інформація оновлена станом на 22/01/24: https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/11886228d88f0374e564999795/ (у наявності також на українській мові)

Grazie a Dotwords per la traduzione in ucraino.

Sostieni il Naga, adesso.

Il tuo sostegno, la nostra indipendenza.